Lukutaidon tukeminen alku0petuksessa

Qridi tarjoaa eri keinoja lukutaidon tukemiseen.

Alkuopetuksessa suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä.

Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Yleensä ensimmäisen luokan opettajalla on lukuvuoden alkaessa taidoiltaan hyvin kirjava joukko lapsia. Osa hallitsee jo peruslukutaidon, kun taas toiset vasta tutustuvat kirjaimiin. Tästä syystä on eriyttäminen ja lapsen taidot huomioon ottaminen tärkeä lähtökohta opetukselle. Lukuinnon syttymiselle on tärkeää löytää kiinnostavaa luettavaa ja jakaa lukukokemuksia yhdessä eri tavoin. Yksi keskeinen arvioinnin ja palautteen antamisen kohteista on nimenomaan edistyminen lukutaidossa, tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa.

Lukupäiväkirja Qridissä

Kuinka antaa riittävästi yksilöllistä palautetta lukutaidon harjoittelemisen edistymisestä? Qridissä Koululaiseksi kasvamisen -oppimiskokonaisuudessa on valmiina lukupäiväkirja ohjeineen. Päiväkirjaan oppilas voi tallettaa lukemistaan ja seurata, miten hienosti harjoitteleminen auttaa oppimista. Olipa taso mikä vain, päiväkirja palvelee jokaista oppijaa. Aloitteleva lukija voi kertoa kuvista äänitoiminnolla ja edistyneempi lukija voi äänittää tai videoida pieniä pätkiä lukemastaan kirjasta. Edistyneempi lukija voi lukiessaan kiinnittää huomiota eläytymiseen ja rauhalliseen etenemiseen. Opettaja pystyy helposti seuraamaan jokaisen oppijan äänitallenteita ja antamaan yksilöllistä palautetta helposti ja nopeasti eri tavoin.

Qridin päiväkirjassa erilaisten lukukampanjoiden toteuttaminen on helppoa. Voitte laatia luokan kirjahyllyn, jonne vinkataan parhaimmat kirjavinkit omalle ryhmälle, tai laatia lukukokemuksista lyhytnäytelmiä videoin, äänittää eri henkilöhahmojen repliikkejä tai kirjoittaa tekstistä parin tavun sanoja.

Päiväkirjasta voi myös tarkistaa montako kirjan kantta on tallennettu.

Itsearviointi

Sama oppimiskokonaisuus pitää sisällään myös lukuhetken arviointi - itsearvioinnin. Viikottaisessa arviointikyselyssä oppija arvioi lukutaitoon ja harjoittelemiseen liittyvillä omaa suoriutumistaan viikon osalta neliportaisella kehittyvä papukaija -asteikolla. Oppijaa tukevat itsearvioinnin tuttuna pysyvät kuvat.

Opettaja pystyy tekemään arviointia samaan arviointiin ja seuraamaan rinnakkain oppilaan ja opettajan arvioinnista piirtyvää kuvaajaa. Rutiini helpottaa arviointityötä.

Luku- ja kirjallisuusdiplomit Qridin avulla

Useissa kouluissa on käytössä kirjallisuus- tai lukudiplomi alkuopetuksessa. Sen tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta ja tarjota elämyksiä kirjallisuuden parissa. Qridissä on valmiina OUTI-kirjastojen käyttäjille kirjallisuusdiplomit vuosiluokille 1-6. Qridiin on helppo tuoda myös oman kunnan kirjallisuus- ja lukudiplomeita! Lue lisää kirjallisuus- ja lukudiplomien käytöstä Qridin avulla täältä.

Tavoitetyökalu

Tavoitetyökalulla oppija voi asettaa itsellensä lukutavoitteena kirjamäärän lukukauden ajaksi.

Kolmetasoinen vuori on riittävä, mutta tasoja voi myös lisätä. Sitten kohti huippua! Matkan varrella voi seurata miten tavoitteessa etenee.