Käänteinen oppiminen ja viikkosuunnitelmaopetus

Käänteisen oppimisen perusajatus

Käänteisen oppimisen mallissa (eng. Flipped Learning) keskitytään opettamisen sijaan oppimiseen, siihen, miten jonkin asian voisi oppia ja miten sitä voisi tutkia. Vastuuta annetaan oppijalle itselleen, mutta siten, että turvaverkot ovat koko ajan ympärillä. Malliin kuuluu oleellisesti itsearviointi ja itseohjautumisen vahvistaminen sekä tukeminen.
Käytännössä oppilaille annetaan viikon alussa lista viikon tehtävistä. Oppilas saa itse päättää missä, milloin ja kenen kanssa tehtävät tekevät. Kuitenkaan kaikkia viikon tunteja ei käytetä tehtävien tekemiseen, vaan osa tunneista käytetään opettajan opetustuokioihin. Tyypillisesti tähän on varattu aikaa vain muutama tunti (3-10 h/vko).

Qridin tehtävälista on tehty helpottamaan käänteistä opettamista opettajan, oppilaan ja huoltajan näkökulmasta

Qridin avulla opetus nivoutuu hyvin yhteen opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Qridin tehtävälistaominaisuus on kattava työkalu koko oppimisprosessin läpi.
Tehtävälistan avulla oppilaille jaetaan ohjeet viikon työskentelystä. Jako hoidetaan opettajien kesken yhteistyönä, ettei jokaisen tarvitse tehdä sitä erikseen.
Oppilaille tehtävälista toimii paitsi ohjeina niin myös oman työskentelyn reflektoinnin työkaluna. Oppilaat arvioivat työskentelyään läpi viikon helpolla ja nopealla tavalla jokaisen tehtävän päätteeksi. Tehtäväkorttiin voi myös palauttaa kuvia, videoita, ääntä ja tekstiä.
Prosessissa kertynyt data antaa pohjan palautteelle opettajalle itselleen sekä oppilaalle sekä huoltajille. Opettajan näkymästä näkee silmäyksellä ne oppilaat, joiden kanssa työskentelystä on keskusteltava tai ne joille voi jakaa kehuja hienosta työskentelystä. Opettaja voi halutessaan antaa opearviointeja tehdyistä tehtävistä.