Kuudennen luokan arviointikriteerit

Alakoulun uudistetut arviointikriteerit on otettu käyttöön 1.8.2023 - miten helpottaa opettajien arviointityötä?

OPH on julkaissut uudet kuudennen luokan arviointikriteerit, jotka astuivat voimaan syksyllä 2023. Tiesitkö, että koulusi luokanopettajilla on omaksuttavana lähes 200 sivua OPS:n tavoitteita ja kriteereitä? Pohditko, miten uudet arviointikriteerit saadaan jalkautettua helposti opettajan arviointityöhön?
Elokuusta 2023 alkaen oppilaan summatiivinen arviointi on ollut mahdollista antaa myös Qridissä ja Qridissä annettu arvosana tulee näkymään automaattisesti Wilmassa. Lukuvuosiarviointia annettaessa opettajalla on mahdollista hyödyntää oppiaineen vuosiluokkaistettuja tavoitteita ja kriteereitä.

Kaikki tarvittava yhdessä näkymässä

  • Tarkastele oppiaineen tavoitteita ja päättöarvioinnin kriteereitä selkeässä näkymässä.
  • Tee arviointia halutessasi tavoitekohtaisesti, säädä painoarvoja ja huomioi kokeet ja muut näytöt osana arviointia.
  • Mahdollista tehdä integraatio paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Saumaton integraatio Wilmaan

  • Wilman koearvosanat ja tuntimerkinnät näkyvät myös Qridissä ja koearvosanoja voi lisätä suoraan Qridin kautta.
  • Valmiit arvosanat siirtyvät automaattisesti Wilmaan.

Tutustu tarkemmin uuteen toimintoon