Napsauttamalla "Hyväksy" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi parantaaksesi sivustolla liikkumista, analysoidaksesi sivuston käyttöä ja avustaaksemme markkinointitoimiamme. Katso tietoja Tietosuojasäännöistämme.

Arvioinnit

Arvioinnit-toiminto mahdollistaa säännöllisten arviointikyselyiden teettämisen. Arviointikysely voi olla muodoltaan itsearviointi, vertaisarviointi tai ryhmäarviointi. Opettaja voi arvioida oppilaita saman toiminnon avulla. Arvioinnit-toiminnolla voidaan pyytää myös huoltajaa tai TET-paikan ohjaajaa antamaan palautetta oppilaalle.
Toiminnon käyttö
Opettaja valitsee arviointikyselyn keston, toistuvuuden ja valitsee, mitä asioita arviointikyselyssä kysytään. Qridissä näistä kysyttävistä kysymyksistä tai väittämistä käytetään termiä arviointikohde. Opettaja voi laatia itselleen arviointikohteita – tai hyödyntää valmiita, joko Qridin asiantuntijoiden tai koulun tai kunnan laatimia.

Jos opettaja laatii itse arviointikohteita, hän voi valita niihin sopivan skaalauksen ja antaa selitykset eri vastausvaihtoehdoille. Pienimpiä lapsia varten arviointikohteisiin on mahdollista liittää selittävä kuva valmiista kirjastosta.
Arviointien vastausten tarkastelu
Oppilas näkee eri osapuolilta saamansa arvioinnit omassa käyttöliittymässään. Opettaja voi tarkastella yksittäisten oppilaiden arviointeja tai koko ryhmän arviointeja kootusti.

Erilaisia arviointi-ominaisuuden käyttökohteita

Itsearviointi

Eri oppiaineiden työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, kotityöskentely, työrauha, ilmiöoppiminen, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), jaksotavoitteiden arviointi, laaja-alaiseen osaaminen, kaveritaidot, koululaistaidot, asenteet, OPS:n tavoitteet, käyttäytyminen, tunnetilat, hyvinvointi, Prokoulu

Vertaisarviointi

Lukupiirityöskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely, koululaistaidot, kaveritaidot, työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), laaja-alainen osaaminen

Opearviointi

Eri oppiaineiden työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), jaksotavoitteiden arviointi, laaja-alaiseen osaaminen, kaveritaidot, koululaistaidot, asenteet, OPS:n tavoitteet, käyttäytyminen, lukemisen sujuvuuden arviointi, CICO-arvioinnit

Ryhmäarviointi

Lukupiirityöskentely, ryhmätyö

TET-jakson ohjaajan antama arviointi

ET-jakson aikana tehty arviointi oppilaan suoriutumisesta työtehtävistä

Huoltajan antama arviointi

Ennen arviointikeskustelua tehty arviointi huollettavasta