Napsauttamalla "Hyväksy" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi parantaaksesi sivustolla liikkumista, analysoidaksesi sivuston käyttöä ja avustaaksemme markkinointitoimiamme. Katso tietoja Tietosuojasäännöistämme.

Arviointijuna

Arviointijuna-toiminnon tavoitteena on tehdä oppimisprosessi näkyväksi, konkreettiseksi ja helposti seurattavaksi. oppijoiden tieto- ja taitotasosta riippumatta. Arviointijuna on suunniteltu käytettäväksi esi- ja alkuopetuksessa. Arviointijunan graafinen ympäristö ja käyttöliittymä on luotu oppijan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen motivoivaksi, houkuttelevaksi ja lapsen maailmaan sopivaksi. Oppilaan ei tarvitse osata lukea käyttääkseen Arviointijunaa.
Arvointijunan käyttöönoton myötä oppilas harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaihetta esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä sekä toiselta luokalta kolmannella luokalle edetessä. Samalla voidaan tuoda opetussuunnitelman tavoitteet helpommin ymmärrettävässä muodossa myös huoltajien nähtäville.
Arviointijuna on erityisen hyödyllinen joustavan esi- ja alkuopetuksen joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa ja luokissa, joissa mahdollistetaan oppilaille yksilölliset oppimispolut. Arviointijunien käyttö ei ole sidottu mihinkään tiettyihin oppikirjoihin.
Toimintalogiikka
Opettaja voi avata käyttöönsä Qridin valmiita arviointijunia tai luoda omat arviointijunansa. Jokainen arviointijuna pitää sisällään joukon junan aiheeseen liittyviä oppimistavoitteita, jotka on jaoteltu junan vauhuihin. Esimerkiksi Matikkajunassa ensimmäiset vaunut ovat “Osaan luokitella”, “Osaan vertailla” ja “Osaan sarjoittaa ja asettaa järjestykseen”.
Qridin valmiiden arviointijunien oppisisällöt ovat Suomen opetussuunnitelman mukaiset ja ne on pilkottu selkeiksi oppimistavoitteiksi omiin vaunuihin. Oppisisältöjen pilkkomisessa, ryhmittelyssä ja vaunuihin sijoittelussa on käytetty ko. aineiden asiantuntijoiden apua. Qridiin voidaan luoda myös koulun tai kaupungin yhteisiä arviointijunia.

Valmiita Arviointijunia on yhteensä 8 kappaletta

  • Lukujuna
  • Kirjoitusjuna
  • Ilmaisujuna
  • Geometriajuna
  • Matikkajuna
  • Mittajuna
  • Oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot
  • TVT-juna
Arviointi ja edistymisen seuraaminen
Oppilas voi yhdessä opettajan kanssa arvioida omaa osaamistaan suhteessa vaunun osaamistavoitteeseen. Yleensä osaamista arvioidaan muutaman kertaa lukukaudessa. Jokaiseen vaunuun on mahdollista dokumentoida oppilaalle havainnollisella tavalla omaa osaamistaan videolla, kuvilla, äänitallenteilla ja leipätekstillä. Dokumentoinnin voi tehdä oppilas itse tai opettaja.
Oppilaan harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja opinnoissa etenemistä pystyvät seuraamaan kaikki oppimisprosessiin vaikuttavat: opettaja, huoltajat ja oppija itse. Kun oppilas arvioi osaamistaan eri vaunujen tavoitteissa, tehdyistä arvioinneista piirtyy värikoodattu merkintä Qridiin. Opettajalle, huoltajalle ja oppilaalle piirtyy reaaliaikainen kuva oppilaiden edistymisestä. Oppilaalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta sekä huoltajilta, että opettajalta oppimisprosessin aikana.