Päättöarviointi

Helpotusta päättöarvioinnin tekemiseen

OPH on julkaissut uudet kuudennen luokan arviointikriteerit, jotka astuivat voimaan syksyllä 2023. Yläkoulun päättöarvioinnin kriteerit ovat astuneet voimaan jo aiemmin, vuonna 2021. A rviointikriteerit määrittävät osaamisen tason arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Niiden tavoitteena on helpottaa päättöarvioinnin tekemistä ja arviointikäytänteiden yhtenäistämistä.
Päivitetyt arviointikriteerit helpottavat opettajan työtä, mutta samalla tuovat merkittävästi lisää haltuunotettavaa sisältöä opetussuunnitelmaan – luokanopettajalla laajimmillaan jopa 200 lisäsivun verran.
Elokuusta 2023 alkaen opetussuunnitelman tavoitteet ja päättöarvionnin kriteerit ovat tarkasteltavissa Qridissä. Julkaisimme opettajien käyttöön uuden Arvosanat-toiminnon, jonka avulla opettaja voi tavoitteiden tarkastelun lisäksi myös antaa summatiivista arviointia Qridissä. Qridissä annettu arvosana tulee näkymään automaattisesti Wilmassa.

Kaikki tarvittava yhdessä näkymässä

  • Tarkastele oppiaineen tavoitteita ja päättöarvioinnin kriteereitä selkeässä näkymässä.
  • Tee arviointia halutessasi tavoitekohtaisesti, säädä painoarvoja ja huomioi kokeet ja muut näytöt osana arviointia.
  • Mahdollista tehdä integraatio paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Saumaton integraatio Wilmaan

  • Wilman koearvosanat ja tuntimerkinnät näkyvät myös Qridissä ja koearvosanoja voi lisätä suoraan Qridin kautta.
  • Valmiit arvosanat siirtyvät automaattisesti Wilmaan.

Tutustu tarkemmin uuteen toimintoon