Vuosiluokkiin sitomaton opetus Qridin avulla (VSOP)

Vuosiluokkiin sitomaton opetus sallii yksilöllisen tahdin

Vuosiluokkiin sitomattomissa oppimispoluissa on ajatuksena se, että oppilaat etenevät opinnoissaan yksilölliseen tahtiin ilman perinteisen vuosiluokka-mallin lukkoonlyötyä tahtia ja järjestystä. Luokalle ei tarvitse jäädä. Oppimispolkuja laaditaan tavallisesti eri oppiaineisiin ja eri ikäisille oppilaille.

Qridi visualisoi yksilölliset polut opettajalle, oppilaalle ja huoltajalle

Qridin avulla oppimispolkuja on helppo toteuttaa ja seurata. Alkuopetuksessa oppimispolut visualisoidaan juniksi ja junien vaunuiksi. Vuosiluokkien 3-9 oppilaille oppimispolut ovat tehtäväkorteista muodostuvia tehtävälistoja.
Käytännössä esimerkiksi vuosiluokkien 3-4 suomen kielen ja kirjallisuuden opintopolku sisältää yksittäisinä tehtäväkortteina ne asiat, joita oppilaan on tarkoitus käydä läpi omassa tahdissa kahden vuoden aikana. Oppilaan ei tarvitse käydä tehtäväkortteja läpi järjestyksessä vaan siinäkin on mahdollisuus edetä joustavasti. Tehtäväkorteissa eteneminen käydään yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa läpi oppimiskeskusteluissa. Tehtäväkortin suorittaminen sisältää itsearvioinnin. Tehtäväkorttiin on mahdollista lisätä valokuvia, videoita, ääntä, liitetiedostoja sekä leipätekstiä. Myös opettaja voi antaa arvioinnin tehtävässä suoriutumisessa.
Esimerkkejä, miltä tehtäväkortit näyttävät oppilaan käyttöliittymässä:
Arviointijunassa polut on visualisoitu junan vaunuiksi. Oppilas voi yhdessä opettajan kanssa arvioida omaa osaamistaan suhteessa vaunun osaamistavoitteeseen. Yleensä osaamista arvioidaan muutaman kertaa lukukaudessa. Jokaiseen vaunuun on mahdollista dokumentoida oppilaalle havainnollisella tavalla omaa osaamistaan videolla, kuvilla, äänitallenteilla ja leipätekstillä. Dokumentoinnin voi tehdä oppilas itse tai opettaja.
Esimerkkejä, miltä junan vaunut näyttävät oppilaan käyttöliittymässä:

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset oppimispolut löytyvät Qridistä

Qridistä löytyy valmiina oppimispolut esi- ja alkuopetukseen.
Qridistä löytyy myös valmiit oppimispolut tehtävälistoina 3-4 -vuosiluokille matematiikkaan, äidinkieleen, ympäristöoppiin ja englantiin (Kuopion oppimispolut).
Opettaja voi tehdä myös itse omia oppimispolkuja yksittäisille oppilaille tai koko opetusryhmälle. Qridiin on mahdollista tuoda kaupungin omat oppimispolut eri vuosiluokille.

Valmiita Arviointijunia on yhteensä 8 kappaletta

  • Lukujuna
  • Kirjoitusjuna
  • Ilmaisujuna
  • Geometriajuna
  • Matikkajuna
  • Mittajuna
  • Oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot
  • TVT-juna